Promocions variables

Informacio_dutilitat

1 de gener de 2020
És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús
4 d'octubre de 2019
Des de l’Ajuntament s’està treballant en l’elaboració dels plecs de clàusules per treure a licitació els dos centres cívics, el d