Planejament en exposició pública

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Modificació puntual núm. 3 del municipi de Santa Pau

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Modificació puntual núm. 4 del municipi de Santa Pau

Projecte d'instal·lació d'antena de telefonia al municipi de Santa Pau, veïnat de la Cot