Planejament en exposició pública

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, mod. 1/2016, d'Autocaravanes

Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals, mod. 1/2016, 1a. fase del municipi de Santa Pau

Text Refós de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Pau, núm. 2/2016, relativa als usos de la zona industrial.

Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals, modificació núm. 2/2016, fase 1 del municipi de Santa Pau

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Modificació puntual núm. 3 del municipi de Santa Pau

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Modificació puntual núm. 4 del municipi de Santa Pau