Pla d’ordenació urbanística

  • APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC