Anuncis al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5863 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de la llista d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de la plaça de tècnic/a de turisme
Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5642 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions de l'Alcaldia del dia 17 al 19 de juny de 2022
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5449 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5333 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5194 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos convocatòria plaça tècnic/a de Turisme
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5128 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Exposicio pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5275 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró de la taxa de clavegueram de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4733 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de la memòria tècnica d'actuacions en camins del Pla de prevenció d'incendis forestals de la Garrotxa
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4271 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa d'utilització de camins públics 2022 amb Rutes 4x4
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4270 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per a llicències de taxi i autotaxi any 2022