Nota Informativa de contractació

Un informem que d’acord amb el que disposa la normativa de contractació la documentació s’haurà de presentar mitjançant sobre digital.

Per aquelles persones no habituades a la presentació de pliques mitjançant sobre digital us deixem un enllaç en el qual s’explica el funcionament:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Ajuntament de Santa Pau