Cuida’m

Una de les problemàtiques que més preocupen els veïns/es del nostre municipi són les molèsties que poden arribar a provocar als animals domèstics (gossos i gats) quan els seus propietaris no són responsables.

Les queixes es focalitzen principalment amb la proliferació d’excrements a la via pública, les molèsties dels lladrucs o miols a les nits o matinada i els gossos que volten lliures per la via pública amb tot el que això pot comportar.

Conscients d’això, des de l’Ajuntament de Santa Pau, s’han anat realitzant algunes campanyes de conscienciació amb l’objectiu de fomentar les actituds cíviques, la responsabilitat ciutadana i d’aquesta manera evitar problemes de civisme i convivència.

Si ets propietari d’una animal domèstic has de saber:

  • L’animal ha d’estar inscrit en el Cens d’Animals de Companyia de l’Ajuntament, doncs de contrari se’l considerarà indocumentat i es podrà imposar la corresponent sanció administrativa.
  • L’animal ha d’estar identificat amb un microxip homologat. Informa-te’n al teu veterinari.
  • En els espais públics, sempre ha d’estar sota vigilància directa d’una persona adulta i responsable.
  • Cal prendre les mesures que calgui perquè els sorolls (lladrucs, miols…) i les olors dels vostres animals de companyia no molestin als veïns/es.
  • Cal mantenir l’animal en condicions higiènicosanitàries correctes.
  • ÉS OBLIGATORI PORTAR EL GOS LLIGAT I RECOLLIR LES DEPOSICIONS. En cas contrari es pot aplicar sanció.

ANIMALS PERILLOSOS

  • S’ha tramitar una llicència especial a l’Ajuntament per obtenir la targeta d’animal perillós que s’haurà de portar sempre a sobre quan l’animal estigui a l’espai públic.
  • És obligatori tenir una assegurança de responsabilitat civil.
  • L’animal ha d’anar sempre lligat i amb morrió, en aquest últim cas, sempre que sigui considerat potencialment perillós.

LA TEVA RESPONSABILITAT

Els propietaris són sempre els responsables dels danys, perjudicis i molèsties que puguin ocasionar els seus animals, per tant, s’ha de prendre consciència que tenir un animal comporta deures i obligacions.


EN CAS D’INCOMPLIMENT

El propietari que incompleixi aquestes obligacions podrà ser sancionat amb una multa administrativa de conformitat a la normativa aplicable.

Si veieu un animal de companyia abandonat o maltractat, cal avisar a l’ajuntament, els Agents Rurals o trucar el 112.

AVÍS !!!!!

 

Si l’ajuntament detecta algun gos que acostuma a rondar lliure per la via pública, trucarà a la protectora i que el vinguin a recollir. El propietari haurà d’assumir les despeses que això pugui comportar.