Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat

Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

www.garrotxa.cat

Tel. 972 274 900

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.cat

Tel. 012

 

HISENDA (Delegació Girona)

www.minhap.es

Tel. 972 210 066

 

AEAT (Olot)

www.aeat.es

Tel. 972 269 061

 

SEGURETAT SOCIAL (Adm. Olot)

www.seg-social.es

Tel. 972 260 184

 

TRÀNSIT

www.dgt.es

Tel 972 202 950

 

JUTJATS D’OLOT

www.gencat.cat/justicia

Tel. 972 276 193

 

CADASTRE (Girona)

www.catastro.minhap.es

Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ (Delegació Olot)

www.cambragirona.cat

Tel. 972 260 141

 

CORREUS

www.correos.es

Tel. 900 506 070