Festes locals

Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes
locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2019.

Santa Pau, 14 d’agost i 16 d’agost

Per veure l’extracte del DOGC feu clic aquí