Festes locals

Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes
locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020.

Santa Pau, 14 d’agost i 17 d’agost

Per veure l’extracte del DOGC feu clic aquí