Festes locals

Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2021.

Santa Pau, 16 d’agost i 17 d’agost

Per veure l’extracte del DOGC feu clic aquí