Festes locals

Ordre EMT/226/2021, de 3 desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2022.

Santa Pau, 16 d’agost i 17 d’agost

Per veure l’extracte del DOGC feu clic aquí